21/07/2024

Al met de introductie van Holle Bolle Gijs zette de Efteling in 1959 de toon. Nog steeds zoekt de Efteling naar nieuwe en vaak ludieke manieren om afval gescheiden in te zamelen, te recyclen en restafval terug te brengen. Ook op het vlak van de energietransitie ligt de lat hoog. Nu al wekt de Efteling meer dan 35% van het jaarlijkse energieverbruik zelf op. Het zijn slechts enkele voorbeelden die maken dat de Efteling de eerste Groene Pluim binnen de gemeente Loon op Zand in de wacht sleepte. Wethouder duurzaamheid Louis Laros overhandigde deze erkenning op 19 februari 2024 aan Fons Jurgens, algemeen directeur van de Efteling.

Stimuleringsprijs duurzaamheid en sociaal beleid
De Groene Pluim is een stimuleringsprijs voor bedrijven en organisaties die zich opvallend inzetten op het vlak van duurzaamheid en sociaal beleid. Om voor zo’n pluim in aanmerking te komen, doorloopt het bedrijf een audit, waarbij de Global Goals (SDG´s ) van de Verenigde Naties richtinggevend zijn. Ieder bedrijf dat positieve impact maakt in de keten, maakt kans op de Groene Pluim, ongeacht de grootte of de branche. Wat belangrijk is, is de motivatie en het enthousiasme om inspiratie, kennis en ervaring te delen met andere bedrijven. Op www.degroenepluim.nl vindt u meer informatie over deze erkenning, die inmiddels door zo’n 30 gemeenten door heel Nederland wordt uitgereikt.

Maximaal 11% bebouwd
De Efteling bestaat sinds 1950 en startte destijds als natuurpark met onder andere een vijver, sportvelden en speeltoestellen. Van oudsher hoort biodiversiteit bij het park. Stichting Natuurpark, enig aandeelhouder van de Efteling B.V. ziet er op toe dat maximaal 11% bebouwd wordt. De rest van het gebied biedt ruimte aan de natuur. Vossen, konijnen, egels, eekhoorns, vleermuizen, vlinders en meer dan 90 vogelsoorten vinden hun thuis in het park.

Het attractiepark wil in 2030 klimaatneutraal zijn en heeft de ambitie om in 2032 zelfs klimaatpositief te zijn. Nu al wekt de Efteling door middel van zonnepanelen meer dan 35% van het jaarlijkse energieverbruik zelf op. Om nog efficiënter om te gaan met stroom, plaatst de Efteling in het voorjaar van 2024 twee grote batterijpakketten ter grootte van een zeecontainer. Deze worden in de zomer opgeladen als er in het park meer energie wordt opgewekt dan verbruikt wordt zodat het park meer zelfvoorzienend wordt. Daarnaast streeft de Efteling ernaar om in 2030 geen restafval meer te produceren.

Een goede buur
Maatschappelijke betrokkenheid zit in de roots. De Efteling wil er voor iedereen zijn en spant zich daarom in om haar toegankelijkheid te vergroten voor gasten met een beperking en (fysiek, financieel of sociaal) kwetsbare groepen. De Efteling steunt goede doelen die hieraan bijdragen. Daarnaast heeft de Efteling hart voor de omgeving en doet haar uiterste best  om een goede buur te zijn. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *