22/06/2024

Plopsa stap dichter bij energieneutrale site met 5.000 nieuwe zonnepanelen

Foto: Plopsaland

Reeds geruime tijd neemt Plopsa stappen om haar steentje bij te dragen aan de natuur, onder de naam ‘Plopsa For Nature’. Sinds kort kunnen bezoekers de wagen parkeren onder 5.000 nieuwe zonnepanelen op parking 3 en 5 van Plopsaland De Panne. Op die manier wordt site De Panne nog meer zelfvoorzienend én staan auto’s voortaan beter beschermd.

Dat Plopsa duurzaamheid hoog op de agenda zet, is geen geheim. Om haar parken zo duurzaam mogelijk te exploiteren werkt Plopsa al enkele jaren rond 7 actiepunten, onder het label ‘Plopsa For Nature’. Zo streeft de themaparkengroep naar meer groen in haar parken, het opwekken van warmte en elektriciteit via een warmtekrachtkoppeling, het gebruik van milieuvriendelijk papier, het reduceren van afval en het optimaliseren van recyclageprocessen, het stimuleren van het openbaar vervoer, het zuiveren van water via haar eigen waterzuiveringsinstallaties en het opwekken van groene energie via zonnepanelen.

In samenwerking met Eneco werden in het verleden reeds meer dan 8.000 zonnepanelen geïnstalleerd, die tot vorig jaar 4.610 MWh groene stroom produceerden over de verschillende parken heen. Recent werden daar nog eens 5.000 zonnepanelen aan toegevoegd op parking 3 en 5 van Plopsaland De Panne. De 5.000 zonnepanelen zijn goed voor een investering van 3,3 miljoen euro.

Met de investering in nieuwe zonnepanelen wordt er jaarlijks 3.300 MWh extra aan groene energie geproduceerd, wat vergelijkbaar is met het elektriciteitsverbruik van ongeveer 1.000 huishoudens. Met deze realisatie wordt in totaal meer dan 75% van het jaarlijks energiegebruik van Plopsaland zelf opgewekt.

´´De investering in 5.000 nieuwe zonnepanelen kadert volledig in de plannen van Plopsa om site De Panne energieneutraal te maken. Met deze realisatie vermijden we zo 1.500 ton CO2-uitstoot. Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, de wereld wel degelijk een betere plek kan worden.´´ zegt Dieter Deketelaere, directeur investeringen van Plopsa

Bovendien passen de nieuwe zonnepanelen volledig binnen de doelstellingen van het lokaal klimaatplan van gemeente De Panne.

´´Onze gemeente tekende het burgemeestersconvenant 2030 en stelde onlangs haar eigen Klimaatplan De Panne voor, waarmee het lokaal bestuur zich, samen met andere overheden én de ondernemingen op haar grondgebied, engageert de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Deze forse investering van Plopsa is dus niet alleen een meerwaarde voor het park op zich, maar draagt eveneens bij tot behalen van die doelstelling van de gemeente De Panne. Een initiatief dat we uiteraard toejuichen en ondersteunen.´´ Aldus Bram Degrieck, burgemeester van gemeente De Panne

Meer info omtrent Plopsa For Nature kan hier