27/05/2024

Aanleg nieuwe zonneweide met bijna 12.000 zonnepanelen

Foto: Efteling

Foto: Efteling

Door de komst van deze extra zonnepanelen kan de Efteling met alle zonnepanelen in totaal zo’n 35% van het jaarlijkse (huidige) elektriciteitsverbruik zelf opwekken. Aan de westzijde van de Efteling, namelijk tussen de Eftelingsestraat en de Dreefseweg, leggen we vanaf mei een nieuwe zonneweide met bijna 12.000 zonnepanelen aan. Daarvoor starten we binnenkort eerst met de aanleg van grondwallen en houtwallen, die worden aangekleed met bomen en beplanting. Hiervoor gebruiken we onder andere de grond die vrijkomt bij de totstandkoming van verschillende projecten, waaronder bijvoorbeeld het Efteling Grand Hotel en het nieuwe themagebied het Huyverwoud.

Vanaf mei start de aanleg van de zonneweide met een oppervlakte van circa zes voetbalvelden (ongeveer 29.200 m²). De zonnepanelen worden vanaf september in gebruik genomen. Door de aanleg van de zonneweide kan de Efteling jaarlijks in totaal bijna 35% van het elektriciteitsverbruik zelf opwekken.  

Duurzaam verwonderen 
Met de komst van de duizenden extra zonnepanelen zet de Efteling wederom een grote stap op het gebied van duurzaamheid. De aanleg van de zonneweide past binnen de ambitie om in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn en in 2032 klimaatpositief. Met de panelen op de nieuwe zonneweide heeft de Efteling straks meer dan 25.500 zonnepanelen om energie op te wekken voor de Wereld van de Efteling. Hiermee stijgt het percentage energie dat we zelf op kunnen wekken van circa 20% naar 35% (van het huidige energieverbruik).

https://www.facebook.com/Pretparkmedia.